(021) 22271940 info@saminsystem.ir

سامانه صندوق فروشگاهی در ۲۹ صنف از مشاغل آذربایجان غربی نصب می‌شود

سامانه صندوق فروشگاهی در ۲۹ صنف از مشاغل آذربایجان غربی نصب می‌شود

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: تا کنون ۲۹ صنف از صاحبان مشاغل آذربایجان غربی از طرف سازمان امور مالیاتی ملزم به نصب سامانه صندوق فروشگاهی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، یعقوب مزرعه لی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق بخشنامه اخیر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعمال معافیت مالیاتی صندوق‌های مکانیزه فروش مربوط به عملکرد سالهای 93 و 94 منوط به تأیید نصب و استفاده از این صندوق‌ها توسط اتحادیه‌های صنفی ذیربط است.

وی گفت: چنانچه مؤدیان مشمول نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور را برای هر یک از سال‌های 93 و 94 تکمیل و به تأیید رؤسای اتحادیه‌های صنفی مربوط  رسانده سپس به ادارات امور مالیاتی تسلیم کنند، امکان برخورداری از معافیت‌های مقرر قانونی را در هر مرحله از مراحل رسیدگی که پرونده مالیاتی آنها قرار داشته باشد پیدا می‌کنند.

صندوق فروشگاهی هاناسیس مدل HW-5000 تصویر 1

مزرعه لی افزود: در صورتی که اتحادیه مربوط نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش را تأیید کند دیگر نیازی به بازدید امور مالیاتی از محل واحد شغلی وجود ندارد.

وی گفت: نقش آفرینی و مشارکت اتحادیه‌های صنفی در تسهیل شرایط برخورداری صاحبان مشاغل از معافیت‌های قانونی مربوط به صندوق‌های مکانیزه فروش در چارچوب تفاهم صورت گرفته فی ما بین سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران و در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی است.

مزرعه لی افزود: افزود: طبق مقررات قانونی صاحبان مشاغل مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش برای برخورداری از معافیت‌های مربوطه باید در سالی که صندوق را نصب و مورد استفاده قرار می‌دهند طی فرمی نصب و استفاده خود را به ادارات امور مالیاتی اعلام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی میزان معافیت مربوط به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: در این اصلاحیه که از ابتدای سال 95 قابل اجراست  معادل 10 درصد مالیات ابرازی عملکرد مؤدیان مشمول که سامانه صندوق فروشگاهی را نصب و مورد استفاده قرار داده باشند به مدت 2 سال اول بخشوده می‌شود.

مزرعه لی اظهار داشت: جریمه عدم نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش برای مؤدیان مشمول هم 2 درصد میزان فروش تعیین شده است و از ابتدای سال 92  تا کنون 29 صنف از صاحبان مشاغل از طرف سازمان امور مالیاتی ملزم به نصب سامانه صندوق فروشگاهی شده‌اند.

دیدگاه 0

بخش دیدگاه ها بسته است.